Điều kiện và bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin.

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đặt hàng trên website hoặc liên hệ email, điện thoại với chúng tôi. Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn, có thể được sử dụng một trong những cách sau đây:
– Để cải thiện trang web của chúng tôi (Chúng tôi liên tục cố gắng để cải thiện các dịch vụ trang web của chúng tôi dựa trên các thông tin và phản hồi chúng tôi nhận được từ bạn).
– Để cải thiện dịch vụ khách hàng (Thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi hiệu quả hơn đáp ứng yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và nhu cầu hỗ trợ).
– Để xử lý các giao dịch.
– Địa chỉ email, số điện thoại mà bạn cung cấp cho xử lý đơn hàng, có thể được sử dụng để gửi cho bạn thông tin và cập nhật liên quan đến đặt hàng của bạn, ngoài việc tiếp nhận tin tức thường xuyên, cập nhật, sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến thông tin.

2. Phạm vi sử dụng thông tin.

– Silelinhchi.com sử dụng thông tin khách hàng trong trường hợp thông báo, xử lý đơn hàng đến với khách hàng. Không sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin.

– Silelinhchi.com lưu trữ thông tin khách hàng, đơn hàng để đối chiếu khi có phát sinh vấn đề xảy ra.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân.

– Silelinhchi.com lưu trữ thông tin khách hàng thông qua việc khách hàng đặt hàng. Không yêu cầu khách hàng phải để lại thông tin nếu chưa được sự đồng ý.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh.

– Khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu xóa bỏ thông tin của chính mình nếu có nhu cầu.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

– Thông tin của bạn, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng, mà không cần sự đồng ý của bạn.
– Tất cả các thông tin nhạy cảm được yêu cầu để giữ cho các thông tin bí mật.
Bản quyền thuộc về silelinhchi.com

Zalo

Facebook

Viber 0365566723